6-12-2017 Εξεταστικά κέντρα ΚΠγ Δεκεμβρίου.

ΕΚ_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_12_17 ΚΠγ