22-11-2017 Τροποποίηση ωρών τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

105_22-11-2017-2017 ΠΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΤΟΠ-ΔΙΑΘ