21-11-2017 Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

Πράξη 104_21-11-17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΠΕΤΗΣΗΣ -ΔΙΑΘΕΣΕΙΣΚΡΑΤΙΚΟΥ