21-11-2017 Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψηφίων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008.

ΣΥΜΠΛΗΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΔΙΟΡΙΣΜΟ-Β ΦΑΣΗ 7ΚΝΡ4653ΠΣ-ΤΔΜ