20-10-2017 ΓΕΛ Ν.Αρτάκης_πολυήμερη στη Θεσσαλονίκη_1-12-2017.

1-12-2017_ΓΕΛ Ν.Αρτάκης_στη Θεσσαλονίκη