20-10-2017 ΓΕΛ Αμαρύνθου_πολυήμερη στη Θεσσαλονίκη_στις 4-12-2017.

4-12-2017 ΓΕΛ Αμαρύνθου_στη Θεσσαλονίκη