18-10-2017 4ο ΓΕΛ Χαλκίδας_πολυήμερη στη Θεσσαλονίκη_στις 29-11-2017.

29-11-2017_4o ΓΕΛ Χαλκίδας_στη Θεσσαλονίκη