18-10-2017 2ο ΓΕΛ Χαλκίδας_Ανακοινοποίηση_πολυήμερη στη Θεσσαλονίκη_στις 30-11-2017.

Ανακοινοποίηση_30-11-2017_2ο ΓΕΛ Χαλκίδας_στην Θεσσαλονίκη