13-10-2017 2ο ΓΕΛ Χαλκίδας_πολυήμερη στη Θεσσαλονίκη_στις 30-11-2017.

30-11-2017_2o ΓΕΛ Χαλκίδας_στη Θεσσαλονίκη