11-10-2017 Ενημέρωση σχετικά με την νέα αίτηση εγγραφής στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α_ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β_