10-10-2017 ΓΕΛ Καρύστου_πολυήμερη στη Θεσσαλονίκη_1/12/2017.

1-12-2017_ΓΕΛ Καρύστου_στη Θεσσαλονίκη