28-9-2017 Βιωματικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, Δροσιά Χαλκίδας, Πέμπτη 5-10-2017.

Δείτε το σχετικό έγγραφο