14-9-2017 Πρόσκληση ΕΕΠ κλ. ΠΕ30 για πρόσληψη στην πράξη ‘Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων’ (ΕΚΟ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕ30 EKO