14-9-2017 Πρόσκληση ΕΕΠ κλ. ΠΕ30 για πρόσληψη στην πράξη “Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων” (ΕΚΟ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕ30 EKO