13-9-2017 Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

πράξη 65_12-09-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΠΕΤΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ KAI ΕΣΠΑ