12-9-2017 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών- Ανακοινοποίηση.

πράξη 61_08-09-2017 ΚΡΑΤΙΚΟΥ Ανακοινοποίηση

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την τοποθέτηση της Ψαρρού Ουρανίας