12-9-2017 Προκήρυξη θέσεων μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2017-2018