8-9-2017 Τοποθετήσεις- Αποσπάσεις – Διαθέσεις.

Σημ: Όσοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία, παρακαλούνται από τη Δευτέρα 11/9/2017 να παρουσιάζονται στο σχολείο της περυσινής τους τοποθέτησης, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ.