31-8-2017 Συγκεντρωτική ενημέρωση για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 2017.