31-8-2017 Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών την Παρασκευή 1/9/2017.

1)Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση, παρακαλούνται να παρουσιαστούν στο σχολείο οργανικής τους.

2α)Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ευβοίας , παρακαλούνται να παρουσιαστούν στο σχολείο που είχαν προσωρινή τοποθέτηση πέρυσι.

2β) Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ευβοίας και ήταν αποσπασμένοι πέρυσι εκτός νομού, παρακαλούνται να παρουσιαστούν στα γραφεία της ΔΔΕ Ευβοίας ή στα σχολεία μισθοδοτικής τους τοποθέτησης.

3) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ευβοίας για το σχολ. έτος 2017-2018, παρακαλούνται να παρουσιαστούν στα γραφεία της ΔΔΕ Ευβοίας.