30-8-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καμαρίων.