30-8-2017 Προσωρινός ενδεικτικός πίνακας λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι :

α) Αναρτάται ο παρακάτω προσωρινός ενδεικτικός πίνακας λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων, προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών.

β) Ο οριστικός πίνακας κενών και πλεονασμάτων θα αναρτηθεί την Παρασκευή 1/9/2017, μετά τη συνεδρίαση των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων. Διευκρινίζεται ότι τα κενά και πλεονάσματα της ειδικότητας ΠΕ04 θα χαρακτηριστούν σε επιμέρους ειδικότητες την Παρασκευή 1/9/2017.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση, αλλά δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,να υποβάλουν το αντίστοιχο έντυπο αίτησης-προτίμησης, από 30/8/2017 έως και 4/9/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη Β/θμια Εκπ/ση Εύβοιας και επιθυμούν απόσπαση εντός νομού, καθώς και οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ, παρακαλούνται να υποβάλουν το αντίστοιχο έντυπο αίτησης, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν, από 30/8/2017 έως και 4/9/2017 και ώρα 10:00 π.μ.