10-08-2017 Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε κενή θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Δ.Δ.Ε. Εύβοιας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ