2-8-2017 Εγκύκλιος σχετικά με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου 2017 υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 5%_2017