1-8-2017 Τροποποίηση τοποθέτησης Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Ευβοίας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ