24-7-2017 Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας μορίων υποψηφίων Διευθυντών/τριών μετά την εξέταση των ενστάσεων και την επίλυση των ισοβαθμιών.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017 ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ