21-7-2017 Εγκύκλιος ενστάσεων, επανεξετάσεων, ανακλήσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2017-2018.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_21-07-2017