19-7-2017 Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/τριών.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017

Έγγραφες ενστάσεις θα κατατίθενται στη ΔΔΕ Ευβοίας από την Τετάρτη 19/7/2017 έως και την Παρασκευή 21/7/2017.