19-6-2017 Εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα.

Οι εξετάσεις  για τους υποψηφίους ΓΕΛ & ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει να εξεταστούν σε ένα ή περισότερα Ειδικά Μαθήματα, θα διενεργηθούν από 22 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ