1-6-2017 Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΠΕΘ 2017-2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2017-2018_με ΑΔΑ