23-06-2017 ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Πρόσκληση 23-06-2017 ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ_ΘΕΤΙΚΗ_ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΚΕΝΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Α6,Α7,Α8,Α9,Α10 ΚΕΝΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ(ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ) ΚΕΝΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΠΑΛ Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ(ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ) ΚΕΝΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΕΣ Α1,Α2 ΚΕΝΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΕΣ Α6-Α10 ΚΕΝΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΟΜΑΔΑ Α1 ΚΕΝΑ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Α2,Α3,Α4,Α5

19-6-2017 Εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα.

Οι εξετάσεις  για τους υποψηφίους ΓΕΛ & ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει να εξεταστούν σε ένα ή περισότερα Ειδικά Μαθήματα, θα διενεργηθούν από 22 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

16-6-2017 Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Δντών/ντριών για τις σχολικές μονάδες & τα Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Ευβοίας.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ

15-6-2017 Παράταση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί του ενιαίου αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Δντών/ντριών.

Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία Δ/νση, τόσο κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας, όσο και για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων, θα γίνονται δεκτές από την Τρίτη 13/6/2017 έως και την Παρασκευή 16/6/2017 και ώρα 14:00.

14-6-2017 Ανακοινοποίηση_Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Δντών/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Ευβοίας.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΚ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝ