15-5-2017 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ)_Πρόγραμμα & Εξεταστικά Κέντρα Μαϊου 2017.