26-4-2017 Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Θήβα, 12-14 Μαϊου 2017.