17-3-2017 Εκδήλωση με ομιλητή τον ομότιμο Καθηγητή Γλωσσολογίας Γ. Μπαμπινιώτη, με θέμα “Η δύναμη της ελληνικής γλώσσας”, Λαμία, 19-3-2017.

Δείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης