17-3-2017 Εκδήλωση με ομιλητή τον ομότιμο Καθηγητή Γλωσσολογίας Γ. Μπαμπινιώτη, με θέμα ‘Η δύναμη της ελληνικής γλώσσας’, Λαμία, 19-3-2017.

Δείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης