16-3-2017 Οριστικός Πίνακς Κατάταξης Μαθητείας_ΕΠΑΛ Αλιβερίου_2η Ανακοινοποίηση στο ορθό.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ_ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ