10-3-2017 Επιμορφωτικό σεμινάριο των ΚΕΣΥΠ Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας, καθ’οδόν προς το μέλλον», Χαλκίδα, 11-3-2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ