7-3-2017 Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας.