7-3-2017 Ημερίδα με θέμα: «Τρόποι συμβουλευτικής υποστήριξης μαθητών και δράσεις βελτίωσης του σχολικού κλίματος», Χαλκίδα, 8 Μαρτίου 2017.

Πρόγραμμα ημερίδα