16-2-2017 Πίνακας τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών για το Γυμνάσιο Βασιλικού.

Τελικός πίνακας μορίων

Ενστάσεις ως προς τον τελικό πίνακα, θα κατατίθενται στο γραφείο της Δ.Δ.Ε. Ευβοίας, έως και τη Δευτέρα 20/2/2017.