15-2-2017 Ημερίδα για το πρόγραμμα e-twinning, Χαλκίδα, 22-2-2017.

ημερίδες Πρεσβευτών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΕΥΒΟΙΑ