12-1-2017 ΓΕΛ Κύμης_Πολυήμερη στην Πάτρα_στις 2-2-2017.

2-2-2017 ΓΕΛ Κύμης_στην Πάτρα