Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της ελληνικής στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ.ΚΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2016-17 VACANCY ANNOUNCEMENT EUROPEAN SCHOOL OF HERAKLION 2016-17

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχ. έτη 2016-17 και 2017-18 – Ανακοινοποίηση Αίτησης

Η αίτηση συνοδεύει την υπ’ αρ. 115567/Η2/13-7-2016 (ΑΔΑ: Ω6ΠΩ4653ΠΣ-Μ4Π) Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχ. έτη 2016-17 και 2017-18. Το νέο έντυπο απόσπασης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών Ν. Ευβοίας – Ανακοινοποίηση 21/07/2016

Η ανακοινοποίηση αφορά τα παρακάτω σχολεία – κλάδους: 1. 6ο Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΠΕ02 2. ΓΕΛ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ – ΠΕ19 3. Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΕ02 Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών

Πράξη 7η/20-7-2016 Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών Ν. Ευβοίας

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες, να υποβάλουν υποχρεωτικά δήλωση τοποθέτησης για ρύθμιση υπεραριθμίας, έως και την Παρασκευή 29/07/2016 και ώρα 10:00. Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών Πίνακες Κενών – Πλεονασμάτων Πίνακες Κενών – Πλεονασμάτων (σε ώρες) Αίτηση Τοποθέτησης για ρύθμιση υπεραριθμίας Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης