23-12-2015 Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

9373.23-12-2015 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Μόρια Υποψηφίων Διευθυντών Δ/θμιας Εκπ. Στερεάς Ελλάδας (ανακοινοποίηση) Για περισσότερα δείτε το Δικτυακό Τόπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπ. Στερεάς Ελλάδας