30-09-2015 Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016 (δείτε την απόφαση) Σχετικό:  117242/Δ2/21-07-2015 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 1652) (δείτε την περίληψη) Δείτε το ΦΕΚ (Πηγή Εθνικό Τυπογραφείο) Πηγή: Υ.Π.Ε.Θ

29/09/2015 «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Επισκέψεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους χώρους και τις εκθέσεις του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας (ΙΑ/ΕΤΕ) σχολικού έτους 2015-2016».

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Επισκέψεις μαθητών ΔΕ στο Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ σχ. έτους 2015-2016

24-09-2015 ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Ε.Ε.Π ΚΑΙ Ε.Β.Π 2015-2016 Περιφερειακή Δ/νση Εκπ. Στ.Ελλάδας

Κύρωση οριστικών αξιολογικών Πινάκων αναπληρωτών -ωρομισθίων και απορριπτέων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ σχολικού έτους 2015-2016. Δείτε την απόφαση στο Δικτυακό Τόπο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ. Στ.Ελλάδος.