Σχετικά

Το νέο ιστολόγιο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Κε.Πλη.Νε.Τ) Εύβοιας. Στόχος του είναι η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας με εκπαιδευτικά και διοικητικά νέα. Το ιστολόγιο αναπτύχθηκε και φιλοξενείται στην υπηρεσία ιστολογίων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (blogs.sch.gr).  Το ιστολόγιο  ενημερώνεται με νέες ανακοινώσεις, δελτία τύπου και πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες.  

 Σημείωση: Η δημοσίευση Δελτίων Τύπου με μορφή ανακοινώσεων στο ιστολόγιο πραγματοποιείται από τα αντίστοιχα γραφεία και  τμήματα   της ΔΙ.Δ.Ε. Εύβοιας με  ευθύνη των Προϊσταμένων ή  Υπευθύνων (στη περίπτωση τμήματος ή κέντρου). Για την επίλυση αποριών ή προβλημάτων  σχετικά με το περιεχόμενο των ανακοινώσεων παρακαλoύμε επικοινωνήστε με το αντίστοιχο αρμόδιο γραφείο-τμήμα.

Αριστείδης Αράπογλου

Υπεύθυνος Κε.Πλη.Νε.Τ Δ/θμιας Εκπ. Εύβοιας