Ενσωμάτωση από το scratch.mit.edu

Με αφορμή μήνυμα ενός εκπαιδευτικού  προσθέσαμε την δυνατότητα άμεσης ενσωμάτωσης από το http://scratch.mit.edu

Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να ενσωματώσετε ένα έργο από το http://scratch.mit.edu με ένα από τους παρακάτω τρόπους.

  • Απλή αντιγραφή και επικόλληση μόνο του url του project π.χ. http://scratch.mit.edu/projects/33416586/?fromexplore=true στο άρθρο σας.
    Μετά την αποθήκευση, στην προβολή του άρθρου θα εμφανιστεί ενσωματωμένο το project σε αυτό.

ή

  • Με την χρήση του εικονιδίου με την οθόνη («Ενσωμάτωση video«)  που εμφανίζεται τελευταίο στην 1η γραμμή εργαλείων της συγγραφής άρθρου.Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγετε από την λίστα «scratch.mit.edu» και ως ID βάζετε το αριθμητικό μέρος του url δηλαδή το 33416586.

 

Στο https://blogs.sch.gr/blogs_manual/#612  θα βρείτε και από ποιες άλλες πηγές μπορείτε να ενσωματώσετε αντικείμενα σε άρθρα σας.