Ένα γράμμα μια ιστορία

Ένα Διαδραστικό Περιβάλλον Μάθησης σε εξέλιξη…

Γράφει η Σοφία Μαντουβάλου, Συγγραφέας – Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος

Η τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων «ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ» -μια πρωτότυπη παραγωγή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης για τη Γλώσσα στην ψηφιακή εποχή της εκπαίδευσης- αναπτύσσεται με τον σχεδιασμό παράλληλου Διαδραστικού Περιβάλλοντος Μάθησης με Διαδραστικά Παιχνίδια για κάθε γράμμα χωριστά, αλλά και για το σύνολο του αλφάβητου. Για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του Διαδραστικού Περιβάλλοντος της σειράς έχουν ληφθεί υπόψη οι σύγχρονες τάσεις γλωσσικού αλφαβητισμού στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία και οι γνωστικές και ψυχοκινητικές κατηγορίες του Bloom.

Το Διαδραστικό Περιβάλλον Μάθησης της σειράς «ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ» απευθύνεται στα παιδιά της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας 5-7 ετών, χωρίς να αποκλείει τις μικρότερες ηλικίες, και μπορεί να αξιοποιηθεί ως υποστηρικτικό περιβάλλον της διδασκαλίας τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι. Επειδή τα παιδιά δεν έχουν το ίδιο επίπεδο δεξιοτήτων έχουν σχεδιαστεί διαφορετικές δραστηριότητες για τα διαφορετικά επίπεδα.

Το Διαδραστικό Περιβάλλον Μάθησης περιλαμβάνει:

  • Ένα βίντεο με κινούμενα  σχεδία  5-6 λεπτών για κάθε ένα από τα 24 γράμματα όπου το παιδί ακούει τον έμμετρο λόγο, χαίρεται με τους ήχους της γλώσσας και αναπτύσσει την παρατηρητικότητά του, ανακαλύπτοντας τα γράμματα μέσα από χαρούμενα σχήματα στο περιβάλλον της ιστορίας. Η έκθεση του παιδιού στον ποιητικό λόγο μιας ιστορίας με 120-130 λέξεις που αρχίζουν από το ίδιο γράμμα ενισχύει την ανάπτυξη του λεξιλογίου, το άκουσμα του πρώτου γράμματος της λέξης και την κατανόηση της δομής και του ρυθμού της γλώσσας. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι ο προφορικός λόγος που συνεκφέρεται στην ιστορία, διακρίνεται σε λέξεις, συλλαβές και φυσικά το μικρότερο κομμάτι, το φώνημα. Η αντίληψη αυτή ενισχύεται οπτικά από τη σημειογραφική, την εικονογραφική απεικόνιση των γραμμάτων, τόσο ως στοιχείων των εικόνων της ιστορίας όσο και ως στοιχείων μέσα σε μία λέξη. Η σειρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία καθημερινή άσκηση στους ήχους της γλώσσας.
  • Διαδραστικά παιχνίδια για τα παιδιά της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας  βασισμένα στο γνώριμο υλικό της ιστορίας του βίντεο, που ενισχύουν τον αναδυόμενο  αλφαβητισμό μέσα από την προφορική ανάπτυξη της γλώσσας, τα παιχνίδια με τους ήχους, την αναγνώριση του ήχου σε συνδυασμό με το σχήμα των γραμμάτων των λέξεων, αλλά και της ζω-γραφικής μιας ιστορίας για κάθε γράμμα. Η φωνολογική αντίληψη των ήχων της γλώσσας και η γνώση των γραμμάτων, η αντίληψη της φοράς γραφής του γράμματος  και η αντίληψη του γράμματος μέσα στη λέξη οδηγεί αβίαστα μέσα από το παιχνίδι στη γραφή και την ανάγνωση. [Η κεντρική οθόνη είναι  υπό εξέλιξη]
  • Δακτυλικό αλφάβητο και παιχνίδια για παιδιά με πρόβλημα ακοής.[Είναι υπό εξέλιξη]
  • Ιδέες και υλικό για την αξιοποίηση της σειράς από τον εκπαιδευτικότόσο για  την ενίσχυση της  αναδυόμενης  γραφής και ανάγνωσης στην προσχολική ηλικία όσο και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών της πρώτης σχολικής ηλικίας στην κατάκτηση  της   γραφής της γλώσσας.

Στον δικτυακό τόπο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης www.edutv.gr καθώς και στην πλατφόρμα μαθητικών δημιουργιών  www.i-create.gr έχει αναρτηθεί πιλοτική εφαρμογή Διαδραστικών Παιχνιδιών για το γράμμα Α.

Κατηγορίες: i-create, Εκπαιδευτικά θέματα, Εκπαιδευτική ΡαδιοΤηλεόραση. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση