Κάποιες από τις δράσεις μας τη φετινή σχολική χρονιά

Οκτώβριος 2022:   Ανοιχτή γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο – Παρέλαση

Νοέμβριος 2022: Επίσκεψη γονέα αγρότη με τρακτέρ που βοήθησε στη δημιουργία κήπου στα πλαίσια του Σχεδίου δράσης για τη Βιώσιμη διατροφή. Σπορά σιταριού από τα παιδιά σε ένα μέρος του κήπου.

Δεκέμβριος 2023: Χριστουγεννιάτικη γιορτή και επίσκεψη του Άγιου Βασίλη

Φεβρουάριος 2023: Ενημερωτική επίσκεψη αστυνομικού από το ΑΤ Αριδαίας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος “Το παπάκι πάει…”

 Μάρτιος 2023: 

Επίσκεψη προπονήτριας αντισφαίρισης του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης Αριδαίας για να γνωρίσουν τα παιδιά το άθλημα της αντισφαίρισης.

Παρουσίαση από τα παιδιά και τις Νηπιαγωγούς του εκπαιδευτικού προγράμματος του Χαμόγελου του παιδιού “Το παπάκι πάει” στους γονείς.

Επίσκεψη εκπαιδευτικού πληροφορικής για να ενημερώσει τα παιδιά σε θέματα “Ασφάλειας στο Διαδίκτυο” στα πλαίσια του αντίστοιχου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούμε στο Νηπιαγωγείο.

Ανοιχτή γιορτή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο – Παρέλαση

Επίσκεψη γεωπόνου, φύτεμα και σπορά κήπου.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους προσκεκλημένους μας για την άμεση ανταπόκριση, για τη συμμετοχή στις δράσεις μας, τη διάθεση του πολύτιμου χρόνου τους και τον διαμοιρασμό των πολύτιμων γνώσεων τους προκειμένου  να ενημερώσουν τα παιδιά μας σε θέματα που γνωρίσαμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήσαμε φέτος στο Νηπιαγωγείο μας!

Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κ. Βαϊβακανίδη, γεωπόνο που πέρα από τη διάθεση του πολύτιμου χρόνου του και των γνώσεων του πρόσφερε στο Νηπιαγωγείο μας σπόρους και φυτά για τη δημιουργία του κήπου μας.

Ενημέρωση για εγγραφές μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2023-2024

 • ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019
 • Για τις εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε και να προσέρχεστε στο Νηπιαγωγείο καθημερινά από τις 12.00 έως τις 13.00.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και
  Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του
  νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα: Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία
  «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των
  κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
  Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του
  Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας
  συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου
  μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
  Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του
  άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767):
  α) τα στοιχεία του προνηπίου/ νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με
  το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες
  κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία
  εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των
  τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν
  να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το
  τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του
  νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε
  με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
  β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή
  εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο
  έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
  γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα,
  εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη
  Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
  δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό
  Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
  ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων/νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη
  σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την
  ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
  Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι
  γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής
  Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική
  μονάδα και εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου.
  Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :
  α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και
  για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
  β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο
  (Α.Δ.Υ.Μ.)
  γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα
  εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου
  6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
  δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές
  εκπαιδευτικές ανάγκες.
  Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο
  Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
  ανάγκες.

  Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου
  γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.
  Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767), οι
  γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική
  υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους
  επιστρέφεται από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/ κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να
  ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής
  Πύλης (gov.gr). Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.
  Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
  «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο
  Νηπιαγωγείο (παρ. 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η
  Διευθυντής/ντρια – Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη
  Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά
  που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.
  Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές
  ομάδες, όπως πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι
  σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή
  σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα
  καταχώρισης αίτησης με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ. 7 του άρθρου 2 της
  ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767).

Ενημέρωση για τον Αγιασμό

Αγαπητοί γονείς και αγαπητά μας παιδιά
σας καλωσορίζουμε στο Νηπιαγωγείο Χρύσας-Τσάκων και ευχόμαστε να έχουμε όλοι μια πολύ καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!
Σας ενημερώνουμε πως ο Αγιασμός θα τελεστεί τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 στις 8.30 π.μ. στον αύλειο χώρο του Δημοτικού σχολείου και του Νηπιαγωγείου.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 18.30 μμ σας προσκαλούμε στην πρώτη μας ενημερωτική συνάντηση για να σας ενημερώσουμε για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου και να απαντήσουμε σε ερωτήματά σας.

Συνεργατικό ποίημα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Συμμετείχαμε στο διαπεριφερειακό δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”. Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας συνεργαστήκαμε με το Ολοήμερο Τμήμα του 3ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας και δημιουργήσαμε από κοινού το ακόλουθο συνεργατικό ποίημα που αποτυπώνει όλα όσα έμαθαν τα παιδιά. Επίσης πραγματοποιήσαμε δύο ενημερώσεις: 1. Ενημέρωση από Πληροφορικό στα παιδιά για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και 2. Ενημέρωση από Εκπαιδευτικό Πληροφορικής στους γονείς με θέμα “Δημιουργώ τον αυριανό ψηφιακό πολίτη”


book title
Διαβάστε το βιβλίο στο StoryJumper

https://www.storyjumper.com/book/read/134698572/6283b7c02348e

Συνεργατικό έμμετρο παραμύθι

Τον Νοέμβριο του 2021 ενταχθήκαμε στο Εθνικό θεματικό δίκτυο   με θέμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΥΓΕΙΑ» του   Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Ιεράπετρας-Νεάπολης Λασιθίου. Χάρη σε αυτή την επιλογή μας είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με το 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας και το 24ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας σε θέματα που αφορούν τη βιώσιμη διατροφή. Παράλληλα στο Νηπιαγωγείο μας εφαρμόζουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της WWF Ελλάδας το καλάθι του πικ-νικ που έχει ευαισθητοποιήσει τα παιδιά μας σε θέματα διατροφής. Αποτέλεσμα όλων αυτών: του προγράμματος πικ-νικ και της πολύ όμορφης συνεργασίας μεταξύ των παιδιών και των Νηπιαγωγών ήταν η δημιουργία ενός έμμετρου παραμυθιού που το συμπαρουσιάσαμε σε εκδήλωση που οργάνωσε διαδικτυακά το ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας-Νεάπολης την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022. Μπορείτε να το χαρείτε παρακάτω:Λήψη αρχείου