2017_1ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας «Εκπαιδευτικοί καταθέτουν σε εκπαιδευτικούς τις επιστημονικές τους εμπειρίες»

sunedrio-imathiasΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πράξη, να καταδειχθεί η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα εφαρμογής νέων διδακτικών μεθοδολογιών και εναλλακτικών προσεγγίσεων, να ανταλλαγούν εμπειρίες και γνώσεις από εκπαιδευτικούς της τάξης και να προαχθεί γόνιμος προβληματισμός και δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών.

201610022030470.dip_final2_SM

 Εισήγηση:

Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσα από το κανάλι των Γερμανικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το 2015-2016, στο 9o ΔΣ Νάουσας, υλοποιήθηκε πεντάμηνο πρόγραμμα στην ΣΤ’ τάξη, στο μάθημα των γερμανικών, με τίτλο: «Ανθρώπινα Δικαιώματα». Η παρούσα εργασία περιγράφει στάδια & μεθοδολογία δραστηριοτήτων, κάνοντας αναφορά σε μέσα που αξιοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή τους. Οι μαθητές, στο πρώτο στάδιο, αφύπνισης, ανάγνωσαν την αληθινή ιστορία της Ruby Bridges, θύμα ρατσισμού, που διασκευάστηκε ως θεατρικό στα γερμανικά • στο δεύτερο στάδιο, ερεύνησαν τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα» διαδικτυακά • στο τρίτο στάδιο, επεξεργασίας, γνωρίστηκαν με τα 30 Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσω προβολής 30 βίντεο μικρού μήκους. Ανίχνευσαν επίσης την ιστορία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επικεντρωνόμενοι στη Γαλλική Επανάσταση ως ορόσημο στην ιστορική τους εξέλιξη: Η διαδικτυακή αναζήτηση πληροφοριών ακολουθήθηκε από τη δημιουργία έντυπης και ψηφιακής φωτοαφήγησης των γεγονότων. Επιπρόσθετα, ενεπλάκησαν σε δρώμενο με θέμα τα Δικαιώματα του παιδιού. Ο σκοπός μετάδοσης αξιών, όπως αυτές αναγνωρίζονται από την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού, συνδυάστηκε με επιδιώξεις της ξενόγλωσσης εγγραμματοσύνης. Η μη προσχεδιασμένη συμμετοχή οπτικοακουστικού έργου στον 3ο Διαγωνισμό του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού-όπου και βραβεύτηκε- αποτέλεσμα έμπνευσης από την ιστορία της Ruby, αξίζει να αναφερθεί ως ευεργετικό αντίκτυπο στους μαθητές: να μεταφέρουν στην κοινωνία το όραμα ενός μελλοντικού σχολείου-εκκολαπτήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου

Πρακτικά Συνεδρίου

Παρουσίαση Εισήγησης (ppt)