«Ανθρώπινα Δικαιώματα/Menschenrechte»

ττΥλοποίηση πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Στοιχεία Διδακτικής Εφαρμογής:

Θεματικό πεδίο: Πολιτισμός/Λογοτεχνία στα Γερμανικά ως Ξενόγλωσσο Μάθημα

Υπεύθυνη προγράμματος: Δημητριάδου Χριστίνα

Σχολείο: 9ο ΔΣ Νάουσας

Τάξη:ΣΤ’

Μάθημα: Γερμανικά

Σχολικό Έτος: 2015-16

Διάρκεια: Τρίμηνο

Φράσεις κλειδιά:

 • γερμανικά, ανθρώπινα δικαιώματα, Γαλλική Επανάσταση

Περιγραφή προγράμματος:

Η διαδικασία εργασίας περιέλαβε τα εξής στάδια:

 

Αφόρμηση/Αφύπνιση

 • Ανάγνωση της ιστορίας της Ruby Bridges (θέμα: το δικαίωμα στην εκπαίδευση & στη ζωή χωρίς διακρίσεις, γλώσσα ελληνική, Powerpoint)
 • Συζήτηση στην τάξη
 • Διασκευή της ιστορίας,  δραματοποίηση σε γερμανική γλώσσα: δημοσιογράφος & Ruby: η Ruby διηγείται την ιστορία της.Η ιστορία της Ruby Bridges /Interview mit Ruby Bridges (pixton comic: γλώσσα αγγλική)

  ??????????

  Η Ruby και ο δημοσιογράφος

Α’ Διερεύνηση θέματος:

1)α)Εισαγωγή στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Συζήτηση

1)β)Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα:

Νεολαία υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

http://gr.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/background-of-human-rights.html

2) Έρευνα  στο διαδίκτυο για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Β’ Επεξεργασία θέματος

3α)Γνωριμία με 30 τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα-προβολή βίντεο (Γλώσσα: ελληνικά & γερμανικά)

3β)Παρουσίαση Powerpoint: Quiz: Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα;

4)Παρουσίαση Powerpoint: Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

 • Ο Κύλινδρος του Κύρου
 • Μάγκνα Κάρτα
 • Αναφορά Δικαίου
 • Η Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών
 • Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη (εισαγωγή της ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ)
 • Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

5)α) Αναζήτηση πηγών στο διαδίκτυο για τη Γαλλική Επανάσταση:

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7

5) β) Σύντομη περιληπτική ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης (φύλλο εργασίας, γλώσσα: ελληνική & γερμανική μετάφραση)

5)γ) Δημιουργία κόμικ με θέμα τα γεγονότα που οδήγησαν στη Γαλλική Επανάσταση (γλώσσα: γερμανική):

 • Οι μαθητές & οι μαθήτριες μετέφρασαν με τη βοήθεια λεξιλογίου ελληνικό κείμενο στη γερμανική γλώσσα με θέμα τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης
 • Ζωγράφισαν και πλαστικοποίησαν εικόνες που αποτυπώνουν τα γεγονότα
 • αντιστοίχισαν τις χρωματισμένες ζωγραφιές με το γερμανικό κείμενο
 • δημιούργησαν κόμικ που αναρτήθηκε στην τάξη
 • δημιούργησαν βίντεο του κόμικ με ελληνικού υπότιτλους

6) Θεατρικό: Τίτλος: «Τα παιδιά έχουν δικαιώματα/ Kinder haben Rechte»

Γ’ Ολοκλήρωση  θέματος

Παρουσίαση σε εκδήλωση του σχολείου

 

Τίτλος – Στόχος:

Γενικός σκοπός προγράμματος:

Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε ένα σημαντικό για την ιστορία της ανθρωπότητας θέμα: τη ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Ο λόγος είναι ότι αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλοι οι άνθρωποι – και τα παιδιά – οφείλουν να γνωρίζουν για τα δικαιώματά τους, αλλά και για την ιστορία τους.

Ειδικότεροι στόχοι στο μάθημα της β’ ξένης γλώσσας:

 • Γραπτή έκφραση
 • Προφορική έκφραση
 • Κατανόηση γραπτού κειμένου
 • Κατανόηση ακουστικού κειμένου
 • Εμπλουτισμός λεξιλογίου
 • Γραμματική
 • Βελτίωση προφοράς και τονισμού
 • Επικοινωνιακός προσανατολισμός στο ξενόγλωσσο μάθημα

Επιπρόσθετα, στόχος ήταν να επιτευχθούν και τα εξής:

Εμπλουτισμός του ξενόγλωσσου μαθήματος των γερμανικών με τις νέες τεχνολογίες και ποικιλία δραστηριοτήτων, συνεργασία και ομαδικότητα, αλληλεπίδραση.

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση ένα σημαντικό για την ιστορία της ανθρωπότητας θέμα: τη ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Η Γαλλική Επανάσταση αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί ακριβώς συνεισέφερε πολλά στην προαγωγή τους. Όλοι οι άνθρωποι – και τα παιδιά – οφείλουν να γνωρίζουν για τα δικαιώματά τους, αλλά και για την ιστορία τους. Φυσικά, το πρόγραμμα συνδέθηκε με το ξενόγλωσσο μάθημα των Γερμανικών. Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων, οι μαθητές εισήχθησαν στη θεματική του προγράμματος, κατανόησαν την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συνεισφορά της Γαλλικής Επανάστασης στην προώθησή τους και ενεπλάκησαν δημιουργικά σε όλες τις δράσεις με τρόπο, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά κατά το σχεδιασμό του προγράμματος.

Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε με τον εξής τρόπο:

 • Διαγνωστική: Παρατήρηση, αξιοποίηση των υφιστάμενων γνώσεων των μαθητών, σχεδιασμός δράσης
 • Διαμορφωτική: συζήτηση/διάλογος, δραστηριότητες, παραγωγή υλικού, συμμετοχή, συνεργασία, συνεισφορά, υπευθυνότητα, δημιουργικότητα
 • Τελική: αξιολόγηση εργασιών
 • Αυτό-αξιολόγηση μέσω της εκπαιδευτικού

Η δράση:

*διευκόλυνε την ενεργή συμμετοχή

*προϋπόθετε τη χρήση ΤΠΕ

*ενθάρρυνε τη συνεργατική εργασία

*ενδυνάμωσε τον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό

*συνεισέφερε στην κατανόηση γενικότερα

*δημιούργησε ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον