6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεσσαλονίκη, 27- Μαΐου 2016

POSTER_telikos.cdr  Η «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ) διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη στις 27, 28 & 29 Μαΐου 2016 το «6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα» με κύρια θεματική ενότητα:

 

«Ποιότητα και Πρότυπα στην Εκπαίδευση,

την Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση»

 

Η ΕΝΕΠΡΟΤ επιδιώκοντας να συμβάλλει στην καταγραφή και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στην εκπαίδευση, στην εφαρμογή αποδοτικών μεθόδων και πρακτικών, αλλά και στην παρουσίαση νέων προτάσεων τόσο για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της διοικητικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας  και των προτύπων που υιοθετούνται στην επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση, αποφάσισε να αφιερώσει τη θεματολογία του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου αποκλειστικά σε θέματα που αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.

 

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της από την ίδρυσή της, το έτος 1998, μέχρι σήμερα στον τομέα των Συνεδριακών Διοργανώσεων και έχοντας πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 5 Πανελλήνια Συνέδρια, 12 Διεθνείς Συνδιασκέψεις (4 ως διοργανωτής φορέας και 8 ως συν-διοργανωτής) και ένα σημαντικό αριθμό Ημερίδων, Σεμιναρίων, Συμποσίων και άλλων Διοργανώσεων, η ΕΝΕΠΡΟΤ καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν  επιστημονικές εργασίες στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο στις διάφορες θεματικές ενότητες που ακολουθούν το βασικό προσανατολισμό του συγκεκριμένου συνεδρίου.

Θεματικές ενότητες  συνεδρίου:

  1. Νέες τεχνολογίες, δίκτυα επικοινωνίας και δια βίου μάθηση
  2. Εκπαίδευση και κοινωνία, περιβάλλον, παιδεία και πολιτισμός
  3. Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης
  4. Καινοτομία στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση
  5. Επιχειρήσεις, επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση
  6. Πιστοποίηση και πρότυπα στην επαγγελματική κατάρτιση
  7. Εκπαιδευτική έρευνα , διδακτική μεθοδολογία και εκπαιδευτική αξιολόγηση
  8. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση
  9. Εκπαίδευση και επαγγελματικός προσανατολισμός

Πρόγραμμα συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου: «Ο Κινηματογράφος στην Εκπαίδευση»

Παρουσίαση εισήγησης

Φωνητική παρουσίαση εισήγησης (Music player Google drive)